CDI成立于1968年,是世界一流扭力工具制造商之一。1995年CDI正式加入实耐宝集团。CDI的扭力扳手包括预警式扭力扳手,表盘式扭力扳手,预制式扭力螺丝刀和一些列专用扭力工具。CDI一直是电子数显扭力工具和扭矩检定设备的创新者和领导者。

产线
更多
< >
1 / 1
 • 大图
 • 列表

  7  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 长度(mm) 夹头规格 精度 类别 公制/英制 扭力范围
  销售价
  价格说明:
  销售价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • CDI
 • 1501TPA-1
 • 132
 • 1/4"
 • ±6%
 • 手动扭力起子
 • 英制
 • 20-170 in.lbs
 • ¥ 1990.00
 • 35个工作日
CDI 1/4"系列扭力螺丝刀, 20-170 in.lbs六角驱动头, 1501TPA-1
销售价: ¥ 1990.00
订货号: MGD722
预计出货日: 35个工作日
加入购物车
- +
 • CDI
 • 1501TP-1
 • 手动扭力扳手
 • ¥ 1990.00
 • 35个工作日
CDI 扭力扳手, 1/4"方头 20-170 in.lbs,1501TP-1
销售价: ¥ 1990.00
订货号: MGD723
预计出货日: 35个工作日
加入购物车
- +
 • CDI
 • 1502TP-1
 • 手动扭力扳手
 • ¥ 1990.00
 • 35个工作日
CDI 扭力扳手, 3/8"方头 20-170 in.lbs,1502TP-1
销售价: ¥ 1990.00
订货号: MGD724
预计出货日: 35个工作日
加入购物车
- +
 • CDI
 • 61SP(61SP-CDI )
 • 142
 • 1/4"
 • ±6%
 • 手动扭力起子
 • 英制
 • 10-100 in.ozs
 • ¥ 1590.00
 • 35个工作日
CDI 1/4"系列扭力螺丝刀,0.07-0.7Nm, 61SP
销售价: ¥ 1590.00
订货号: MGD726
预计出货日: 35个工作日
加入购物车
- +
 • CDI
 • 151SP-SET (151SP-CDI )
 • 142
 • 1/4"
 • ±6%
 • 手动扭力起子
 • 英制
 • 1.5-15 in.lbs
 • ¥ 1590.00
 • 35个工作日
CDI 1/4"系列扭力螺丝刀 ,0.17-1.7Nm,151SP-SET
销售价: ¥ 1590.00
订货号: MGD727
预计出货日: 35个工作日
加入购物车
- +
 • CDI
 • 401SP-CDI
 • 160
 • 1/4"
 • ±6%
 • 手动扭力起子
 • 英制
 • 4-40 in.lbs.
 • ¥ 2199.00
 • 35个工作日
CDI 1/4"系列扭力螺丝刀 ,0.45-4.5Nm,401SP-SET
销售价: ¥ 2199.00
订货号: MGD728
预计出货日: 35个工作日
加入购物车
- +
 • CDI
 • 21SP-SET
 • 112
 • 1/4"
 • ±6%
 • 手动扭力起子
 • 英制
 • 6-32 in.ozs
 • ¥ 2590.00
 • 40个工作日
CDI 1/4"系列扭力螺丝刀 ,0.6-3.6Nm,21SP-SET
销售价: ¥ 2590.00
订货号: MGD725
预计出货日: 40个工作日
加入购物车
- +