THK于1971年在东京Meguro-ku成立,通过其自身特有的技术力量,THK解决了一度被认为难于解决的滚动接触直线运动问题,并于1972年成为世界上第一家开发了直线运动(LM)导轨并使之商业化的公司。使用我们的直线运动系统可以快速改进高级机电器械的精度和速度,并可节省人力投入。我们的目标是通过在技术开发和产品制造过程中遵循这三大原则,来促进社会的进步和行业的发展。

< >
1 / 38
 • 大图
 • 列表

  1360  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 产品类型 长度(mm) 内径(mm) 外径(mm) 类别 钢球列数
  销售价
  价格说明:
  销售价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • THK
 • LM12UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 30
 • 12
 • 21
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 52.90
 • 有库存
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM12UU
销售价: ¥ 52.90
订货号: MUT796
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM20UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 42
 • 20
 • 32
 • 标准直线轴承
 • 5
 • ¥ 80.90
 • 有库存
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM20UU
销售价: ¥ 80.90
订货号: MUT799
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM25UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 59
 • 25
 • 40
 • 标准直线轴承
 • 6
 • ¥ 119.00
 • 有库存
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM25UU
销售价: ¥ 119.00
订货号: MUT800
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 24
 • 8
 • 15
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 53.90
 • 有库存
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM8UU
销售价: ¥ 53.90
订货号: MUT794
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM16UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 37
 • 16
 • 28
 • 标准直线轴承
 • 5
 • ¥ 66.90
 • 有库存
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM16UU
销售价: ¥ 66.90
订货号: MUT798
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM10
 • 非法兰型
 • 29
 • 10
 • 19
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 44.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM10
销售价: ¥ 44.90
订货号: MUT778
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM20
 • 非法兰型
 • 42
 • 20
 • 32
 • 标准直线轴承
 • 5
 • ¥ 71.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM20
销售价: ¥ 71.90
订货号: MUT782
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM25
 • 非法兰型
 • 59
 • 25
 • 40
 • 标准直线轴承
 • 6
 • ¥ 109.00
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM25
销售价: ¥ 109.00
订货号: MUT783
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM10UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 29
 • 10
 • 19
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 52.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM10UU
销售价: ¥ 52.90
订货号: MUT795
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF25UU
 • 圆形法兰,两端带密封板
 • 59
 • 25
 • 40
 • 标准直线轴承
 • 6
 • ¥ 219.00
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,圆形法兰,两端密封,LMF25UU
销售价: ¥ 219.00
订货号: MUT828
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LME16
 • 非法兰型
 • 36
 • 16
 • 26
 • 标准直线轴承
 • 5
 • ¥ 74.90
 • 3个工作日
THK直线轴承,非法兰标准,LME16
销售价: ¥ 74.90
订货号: MVH884
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LME30UU
 • 非法兰型
 • 68
 • 30
 • 47
 • 标准直线轴承
 • 6
 • ¥ 209.00
 • 3个工作日
THK直线轴承,两端密封,LME30UU
销售价: ¥ 209.00
订货号: MVH898
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMH16
 • 圆形切角法兰
 • 37
 • 16
 • 28
 • 标准直线轴承
 • 5
 • ¥ 149.00
 • 3个工作日
THK直线轴承,圆形切角,LMH16
销售价: ¥ 149.00
订货号: MVH964
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CFH6-A
 • 6
 • 16
 • 滚针凸轮导向器
 • ¥ 77.90
 • 3个工作日
THK滚针凸轮导向器,偏心,带内六角孔,圆筒形外圈,CFH6-A
销售价: ¥ 77.90
订货号: MVK085
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM3
 • 非法兰型
 • 10
 • 3
 • 7
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 54.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM3
销售价: ¥ 54.90
订货号: MUT772
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM4
 • 非法兰型
 • 12
 • 4
 • 8
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 52.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM4
销售价: ¥ 52.90
订货号: MUT773
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM5
 • 非法兰型
 • 15
 • 5
 • 10
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 52.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM5
销售价: ¥ 52.90
订货号: MUT774
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM6
 • 非法兰型
 • 19
 • 6
 • 12
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 48.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM6
销售价: ¥ 48.90
订货号: MUT775
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8S
 • 非法兰型
 • 17
 • 8
 • 15
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 41.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM8S
销售价: ¥ 41.90
订货号: MUT776
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8
 • 非法兰型
 • 24
 • 8
 • 15
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 45.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM8
销售价: ¥ 45.90
订货号: MUT777
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM12
 • 非法兰型
 • 30
 • 12
 • 21
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 44.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM12
销售价: ¥ 44.90
订货号: MUT779
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM13
 • 非法兰型
 • 32
 • 13
 • 23
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 44.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM13
销售价: ¥ 44.90
订货号: MUT780
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM16
 • 非法兰型
 • 37
 • 16
 • 28
 • 标准直线轴承
 • 5
 • ¥ 56.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM16
销售价: ¥ 56.90
订货号: MUT781
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM30
 • 非法兰型
 • 64
 • 30
 • 45
 • 标准直线轴承
 • 6
 • ¥ 139.00
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,LM30
销售价: ¥ 139.00
订货号: MUT784
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM3UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 10
 • 3
 • 7
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 70.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM3UU
销售价: ¥ 70.90
订货号: MUT789
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM4UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 12
 • 4
 • 8
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 66.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM4UU
销售价: ¥ 66.90
订货号: MUT790
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM5UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 15
 • 5
 • 10
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 61.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM5UU
销售价: ¥ 61.90
订货号: MUT791
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM6UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 19
 • 6
 • 12
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 56.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM6UU
销售价: ¥ 56.90
订货号: MUT792
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8SUU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 17
 • 8
 • 15
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 49.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM8SUU
销售价: ¥ 49.90
订货号: MUT793
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM13UU
 • 非法兰型,两端带密封板
 • 32
 • 12
 • 23
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 52.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM13UU
销售价: ¥ 52.90
订货号: MUT797
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM30UU
 • 64
 • 30
 • 45
 • 标准直线轴承
 • ¥ 186.00
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM30UU
销售价: ¥ 186.00
订货号: MUT801
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF6
 • 圆形法兰
 • 19
 • 6
 • 12
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 99.00
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,圆形法兰,LMF6
销售价: ¥ 99.00
订货号: MUT806
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF8S
 • 圆形法兰
 • 17
 • 8
 • 15
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 99.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,圆形法兰,LMF8S
销售价: ¥ 99.90
订货号: MUT807
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF8
 • 圆形法兰
 • 24
 • 8
 • 15
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 99.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,圆形法兰,LMF8
销售价: ¥ 99.90
订货号: MUT808
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF10
 • 圆形法兰
 • 29
 • 10
 • 19
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 99.90
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,圆形法兰,LMF10
销售价: ¥ 99.90
订货号: MUT809
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF12
 • 圆形法兰
 • 30
 • 12
 • 21
 • 标准直线轴承
 • 4
 • ¥ 99.00
 • 3个工作日
THK直线滚珠导套,圆形法兰,LMF12
销售价: ¥ 99.00
订货号: MUT810
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +