GP超霸电池国际有限公司主要从事发展、生产和经销电池和电池相关产品,自成立以来发展迅速,目前是全球消费性电池和充电电池的主要供应商之一。GP超霸电池致力为原件生产商和主要电池制造商提供种类繁多的电池产品,也以“GP超霸”品牌在零售市场销售各类民用电池。GP超霸同时是亚洲地区开发电动车电池的先驱。

产线
更多
< >
1 / 1
 • 大图
 • 列表

  31  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 电池规格 类别 电压(V) 包装数量(节/卡)
  销售价
  价格说明:
  销售价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • 超霸
  GP
 • A76-LY
 • LR44
 • 纽扣型碱性电池
 • 1.5
 • 10
 • ¥ 12.90
 • 有库存
超霸纽扣型碱性电池, A76-LY 10粒/卡
销售价: ¥ 12.90
订货号: MAV359
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • G#AA
 • 5号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 2
 • ¥ 3.29
 • 有库存
超霸5号电池,碱性 AA 2节/卡
销售价: ¥ 3.29
订货号: MEU993
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 24AU-2IB20
 • 7号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 4
 • ¥ 7.99
 • 有库存
超霸碱性电池,GP24AU-2EL4 4节/卡
销售价: ¥ 7.99
订货号: MAV356
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 27A-L5
 • 27A
 • 碱性电池
 • 12
 • 5
 • ¥ 15.90
 • 有库存
超霸碱性电池,27A-L5 5节/卡
销售价: ¥ 15.90
订货号: MAV358
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 200AAHCB-2IL2
 • 5号
 • 镍氢充电电池
 • 1.2
 • 2
 • ¥ 38.90
 • 有库存
GP 超霸5号镍氢充电电池2000毫安2粒卡 200AAHCB-2IL2
销售价: ¥ 38.90
订货号: MAV362
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • G#AAA
 • 7号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 2
 • ¥ 3.29
 • 有库存
超霸7号电池,碱性 AAA 2节/卡
销售价: ¥ 3.29
订货号: MEU994
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 189-LY
 • LR54
 • 纽扣型碱性电池
 • 1.5
 • 10
 • ¥ 12.90
 • 有库存
超霸纽扣型碱性电池,189-LY 10粒/卡
销售价: ¥ 12.90
订货号: MAV360
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • GP130AAHC-2IL2
 • 5号
 • 镍氢充电电池
 • 1.2
 • 2
 • ¥ 22.90
 • 有库存
超霸镍氢充电电池 ,GP130AAHC-2IL2
销售价: ¥ 22.90
订货号: MAV361
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • GPKB01GW130-2IL4
 • 5号/7号
 • ¥ 85.90
 • 有库存
超霸充电器, GPKB01GW130-2IL4(附4节5号镍氢充电电池)
销售价: ¥ 85.90
订货号: MAV364
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • GPKB02GW2A
 • 5号/7号
 • ¥ 51.90
 • 有库存
超霸充电器, GPKB02GW2A(附2节5号镍氢充电电池)
销售价: ¥ 51.90
订货号: MAV365
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 1604G
 • -
 • 碳性电池
 • 9
 • 1
 • ¥ 3.29
 • 有库存
超霸 1604G 碳性电池 1粒 9V
销售价: ¥ 3.29
订货号: EDH187
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • GP24AU-2IB20
 • 7号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 20
 • ¥ 43.90
 • 有库存
超霸 GP24AU-2IB20 电池 7号-碱性-20粒/盒
销售价: ¥ 43.90
订货号: EDH181
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • GP15AU-2IB20
 • 5号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 20
 • ¥ 42.90
 • 有库存
超霸 GP15AU-2IB20 电池 5号-碱性-20粒/盒
销售价: ¥ 42.90
订货号: EDH189
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 24AU-2IL6
 • 7号
 • 碱性电池
 • -
 • 6
 • ¥ 14.90
 • 有库存
超霸 24AU-2IL6 碱性电池 7号 6节卡装
销售价: ¥ 14.90
订货号: EDH186
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 24AU-2IL8
 • 7号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 8
 • ¥ 19.90
 • 有库存
超霸 24AU-2IL8 碱性电池 7号 8节卡装
销售价: ¥ 19.90
订货号: EDH184
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 15AU-2IL6
 • 5号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 6
 • ¥ 14.90
 • 有库存
超霸 15AU-2IL6 碱性电池 5号 6节卡装
销售价: ¥ 14.90
订货号: EDH192
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 15AU-2IL8
 • 5号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 8
 • ¥ 18.90
 • 有库存
超霸 15AU-2IL8 碱性电池 5号 8节卡装
销售价: ¥ 18.90
订货号: EDH177
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 24A-L2
 • 7号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 2
 • ¥ 4.99
 • 有库存
超霸 24A-L2 7号 碱性电池 2粒/卡
销售价: ¥ 4.99
订货号: EDH179
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 13G-2IL2
 • 1号
 • 碳性电池
 • 1.5
 • 2
 • ¥ 8.59
 • 有库存
超霸 13G-2IL2 碳性电池 1号 2节卡装
销售价: ¥ 8.59
订货号: EDH182
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • KB01GW130-2IL4
 • 5/7号
 • 充电套装
 • 2.8
 • 4
 • ¥ 89.90
 • 有库存
超霸 KB01GW130-2IL4 充电宝套装 充电宝
销售价: ¥ 89.90
订货号: EDH183
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 15A-L5i
 • 5号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 5
 • ¥ 11.90
 • 有库存
超霸 15A-L5i 碱性电池 5号 5节卡装
销售价: ¥ 11.90
订货号: EDH185
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • A76-LY
 • -
 • 纽扣型碱性电池
 • 1.5
 • 10
 • ¥ 2.79
 • 有库存
超霸 A76-LY 碱性电池 扣式 单粒
销售价: ¥ 2.79
订货号: EDH190
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 189-LY
 • -
 • 纽扣型碱性电池
 • 1.5
 • 10
 • ¥ 2.79
 • 有库存
超霸 189-LY 碱性电池 扣式 单粒
销售价: ¥ 2.79
订货号: EDH191
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 85AAAHC-2IL2
 • 7号
 • 镍氢电池
 • 1.2
 • 2
 • ¥ 27.90
 • 有库存
超霸 7号 85AAAHC-2IL2 镍氢电池 2粒/卡 850毫安时
销售价: ¥ 27.90
订货号: EDH193
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • GPCR2032-2IL1
 • -
 • 锂电池
 • 3
 • 1
 • ¥ 3.99
 • 有库存
超霸 GPCR2032-2IL1 纽扣锂电池 1节/卡
销售价: ¥ 3.99
订货号: EDH194
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 15AU-2IB20
 • 5号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 4
 • ¥ 7.99
 • 3个工作日
超霸碱性电池 ,GP15AU-2EL4 4节/卡
销售价: ¥ 7.99
订货号: MAV355
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 23A-L5
 • 23A
 • 碱性电池
 • 12
 • 5
 • ¥ 14.90
 • 3个工作日
超霸碱性电池,23A-L5 5节/卡
销售价: ¥ 14.90
订货号: MAV357
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 70AAAH-L2(GP70AAAHC-2IL2)
 • 7号
 • 镍氢充电电池
 • 1.2
 • 2
 • ¥ 20.90
 • 3个工作日
超霸镍氢充电电池, 70AAAH-L2(GP70AAAHC-2IL2)
销售价: ¥ 20.90
订货号: MAV363
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 14AU-2IL2
 • 2号
 • 碱性电池
 • 1.5
 • 2
 • ¥ 18.90
 • 5个工作日
超霸 14AU-2IL2 碱性电池 2号 2节卡装
销售价: ¥ 18.90
订货号: EDH178
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • 23A-L5
 • -
 • 碱性电池
 • 12
 • 5
 • ¥ 3.49
 • 5个工作日
超霸 23A-L5 碱性电池 12V 单粒
销售价: ¥ 3.49
订货号: EDH180
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • 超霸
  GP
 • KB02GW70-2IL2
 • 7号
 • 充电套装
 • 1.4
 • 2
 • ¥ 62.90
 • 5个工作日
超霸 KB02GW70-2IL2 充电宝套装 附700毫安时电池 2节 1只/套
销售价: ¥ 62.90
订货号: EDH188
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +