Kimble致力于生命科学研究。全球拥有900名员工。其产品广泛用于制药、环保、石油化工、生命科学、教育和色谱领域。 Kimble生命科学是杜兰集团的一部分。目前,Kimble®,kontes®和KIMAX®都是Kimble旗下品牌。

< >
1 / 5
 • 大图
 • 列表

  170  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 材质 容量(ml) 类别 销售包装数量
  销售价
  价格说明:
  销售价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • Kimble
 • AK14030-01000
 • 玻璃
 • 1000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 99.00
 • 有库存
KIMBLE高型烧杯具嘴,1000ml,玻璃
销售价: ¥ 99.00
订货号: LFJ585
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00250
 • 250
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 40.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,250ml,玻璃
销售价: ¥ 40.90
订货号: LFJ604
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK73660-00016
 • -
 • 试管盖
 • 1个/包
 • ¥ 1.09
 • 5个工作日
KIMBLE透气试管盖,PP 16mm
销售价: ¥ 1.09
订货号: LKL120
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00050
 • 玻璃
 • 50
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 30.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,50ml,玻璃
销售价: ¥ 30.90
订货号: LFJ569
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00100
 • 玻璃
 • 100
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 31.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,100ml,玻璃
销售价: ¥ 31.90
订货号: LFJ570
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00150
 • 玻璃
 • 150
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 31.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,150ml,玻璃
销售价: ¥ 31.90
订货号: LFJ571
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00250
 • 玻璃
 • 250
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 32.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,250ml,玻璃
销售价: ¥ 32.90
订货号: LFJ572
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00400
 • 玻璃
 • 400
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 36.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,400ml,玻璃
销售价: ¥ 36.90
订货号: LFJ573
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00600
 • 玻璃
 • 600
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 46.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,600ml,玻璃
销售价: ¥ 46.90
订货号: LFJ574
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-01500
 • 玻璃
 • 1500
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 99.00
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,1500ml,玻璃
销售价: ¥ 99.00
订货号: LFJ577
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00200
 • 玻璃
 • 200
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 42.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,200ml,玻璃
销售价: ¥ 42.90
订货号: LFJ581
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00300
 • 玻璃
 • 300
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 47.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,300ml,玻璃
销售价: ¥ 47.90
订货号: LFJ582
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00400
 • 玻璃
 • 400
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 51.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,400ml,玻璃
销售价: ¥ 51.90
订货号: LFJ583
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00600
 • 玻璃
 • 600
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 74.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,600ml,玻璃
销售价: ¥ 74.90
订货号: LFJ584
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-05000
 • 玻璃
 • 5000
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 579.00
 • 5个工作日
蓝盖试剂瓶,5L GL45 PP盖,玻璃
销售价: ¥ 579.00
订货号: LFJ586
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-10000
 • 玻璃
 • 10000
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 1190.00
 • 5个工作日
蓝盖试剂瓶,10L GL45 PP盖,玻璃
销售价: ¥ 1190.00
订货号: LFJ587
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK20025K-00010
 • 玻璃
 • 10
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 99.00
 • 5个工作日
刻度量筒,10:0.2 ml,玻璃,白色刻度,1个/包
销售价: ¥ 99.00
订货号: LFJ588
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK20025K-00050
 • 玻璃
 • 50
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 139.00
 • 5个工作日
刻度量筒,50:1 ml,玻璃,白色刻度,1个/包
销售价: ¥ 139.00
订货号: LFJ590
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK20025K-00250
 • 玻璃
 • 250
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 269.00
 • 5个工作日
刻度量筒,250:2 ml,玻璃,白色刻度,1个/包
销售价: ¥ 269.00
订货号: LFJ592
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00050
 • 50
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 37.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,50ml,玻璃
销售价: ¥ 37.90
订货号: LFJ602
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00125
 • 125
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 38.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,125ml,玻璃
销售价: ¥ 38.90
订货号: LFJ603
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00300
 • 300
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 50.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,300ml,玻璃
销售价: ¥ 50.90
订货号: LFJ605
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00500
 • 500
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 50.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,500ml,玻璃
销售价: ¥ 50.90
订货号: LFJ606
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-01000
 • 1000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 77.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,1000ml,玻璃
销售价: ¥ 77.90
订货号: LFJ607
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14005-00400
 • 玻璃
 • 400
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 80.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯厚壁,400ml
销售价: ¥ 80.90
订货号: LKK991
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14005-01000
 • 玻璃
 • 1000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 179.00
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯厚壁,1000ml
销售价: ¥ 179.00
订货号: LKK993
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14020-00100
 • 玻璃
 • 100
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 49.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯,无具嘴,100ml
销售价: ¥ 49.90
订货号: LKK996
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14020-00400
 • 玻璃
 • 400
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 64.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯,无具嘴,400ml
销售价: ¥ 64.90
订货号: LKK999
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14020-00600
 • 玻璃
 • 600
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 81.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯,无具嘴,600ml
销售价: ¥ 81.90
订货号: LKL000
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14020-01000
 • 玻璃
 • 1000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 149.00
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯,无具嘴,1000ml
销售价: ¥ 149.00
订货号: LKL001
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-00100
 • 玻璃
 • 100
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 28.90
 • 5个工作日
玻璃蓝盖试剂瓶,100ml,GL45,PP盖
销售价: ¥ 28.90
订货号: LKL002
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-00250
 • 玻璃
 • 250
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 30.90
 • 5个工作日
玻璃蓝盖试剂瓶,250ml,GL45,PP盖
销售价: ¥ 30.90
订货号: LKL003
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-00500
 • 玻璃
 • 500
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 38.90
 • 5个工作日
KIMBLE试剂瓶,500ml,GL45,PP盖
销售价: ¥ 38.90
订货号: LKL004
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-01000
 • 玻璃
 • 1000
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 56.90
 • 5个工作日
KIMBLE蓝盖试剂瓶,1L,GL45,PP盖
销售价: ¥ 56.90
订货号: LKL005
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK15040G-00030
 • 30
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 38.90
 • 5个工作日
KIMBLE滴瓶,茶色,玻璃滴管,30ml
销售价: ¥ 38.90
订货号: LKL006
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK15040G-00060
 • 60
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 41.90
 • 5个工作日
KIMBLE滴瓶,茶色,玻璃滴管,60ml
销售价: ¥ 41.90
订货号: LKL007
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +