Kimble致力于生命科学研究。全球拥有900名员工。其产品广泛用于制药、环保、石油化工、生命科学、教育和色谱领域。 Kimble生命科学是杜兰集团的一部分。目前,Kimble®,kontes®和KIMAX®都是Kimble旗下品牌。

< >
1 / 5
 • 大图
 • 列表

  173  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 容量(ml) 类别 销售包装数量
  销售价
  价格说明:
  销售价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • Kimble
 • AK14030-01000
 • 1000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 99.00
 • 有库存
KIMBLE高型烧杯具嘴,1000ml,玻璃
销售价: ¥ 99.00
订货号: LFJ585
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK34500-00099
 • -
 • 玻璃
 • 100支/盒
 • ¥ 82.90
 • 2个工作日
KIMBLE融点测定用毛细管 1.5-
销售价: ¥ 82.90
订货号: LKL053
预计出货日: 2个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK34505-00099
 • -
 • 玻璃
 • 100支/盒
 • ¥ 94.90
 • 2个工作日
KIMBLE融点测定用毛细管 1.5-
销售价: ¥ 94.90
订货号: LKL055
预计出货日: 2个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK34507-00099
 • -
 • 玻璃
 • 100支/盒
 • ¥ 94.90
 • 2个工作日
KIMBLE融点测定用毛细管 0.8-
销售价: ¥ 94.90
订货号: LKL056
预计出货日: 2个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AA41A2502
 • -
 • 玻璃
 • 200支/盒
 • ¥ 71.90
 • 2个工作日
蓝毛细管 CHASE
销售价: ¥ 71.90
订货号: LKL105
预计出货日: 2个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AA41B2501
 • -
 • 玻璃
 • 200支/盒
 • ¥ 82.90
 • 2个工作日
红毛细管 CHASE
销售价: ¥ 82.90
订货号: LKL106
预计出货日: 2个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00400
 • 400
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 36.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,400ml,玻璃
销售价: ¥ 36.90
订货号: LFJ573
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00010
 • 10
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 35.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,10ml,玻璃
销售价: ¥ 35.90
订货号: LFJ566
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00020
 • 20
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 30.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,20ml,玻璃
销售价: ¥ 30.90
订货号: LFJ567
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00030
 • 30
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 30.90
 • 5个工作日
低型烧杯 KIMBIE AK14000-00030 30ml
销售价: ¥ 30.90
订货号: LFJ568
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00050
 • 50
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 30.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,50ml,玻璃
销售价: ¥ 30.90
订货号: LFJ569
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00100
 • 100
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 31.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,100ml,玻璃
销售价: ¥ 31.90
订货号: LFJ570
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00150
 • 150
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 31.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,150ml,玻璃
销售价: ¥ 31.90
订货号: LFJ571
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00250
 • 250
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 32.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,250ml,玻璃
销售价: ¥ 32.90
订货号: LFJ572
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00600
 • 600
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 46.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,600ml,玻璃
销售价: ¥ 46.90
订货号: LFJ574
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-00800
 • 800
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 64.90
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,800ml,玻璃
销售价: ¥ 64.90
订货号: LFJ575
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-01000
 • 1000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 88.90
 • 5个工作日
低型烧杯KIMBLE AK14000-01000 1000ml 玻璃
销售价: ¥ 88.90
订货号: LFJ576
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-01500
 • 1500
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 99.00
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,1500ml,玻璃
销售价: ¥ 99.00
订货号: LFJ577
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-02000
 • 2000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 179.00
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,2000ml,玻璃
销售价: ¥ 179.00
订货号: LFJ578
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14000-04000
 • 4000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 509.00
 • 5个工作日
KIMBLE低型烧杯,4000ml,玻璃
销售价: ¥ 509.00
订货号: LFJ579
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00100
 • 100
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 40.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,100ml,玻璃
销售价: ¥ 40.90
订货号: LFJ580
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00200
 • 200
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 42.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,200ml,玻璃
销售价: ¥ 42.90
订货号: LFJ581
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00300
 • 300
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 47.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,300ml,玻璃
销售价: ¥ 47.90
订货号: LFJ582
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00400
 • 400
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 51.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,400ml,玻璃
销售价: ¥ 51.90
订货号: LFJ583
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14030-00600
 • 600
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 74.90
 • 5个工作日
KIMBLE高型烧杯具嘴,600ml,玻璃
销售价: ¥ 74.90
订货号: LFJ584
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-05000
 • 5000
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 579.00
 • 5个工作日
蓝盖试剂瓶,5L GL45 PP盖,玻璃
销售价: ¥ 579.00
订货号: LFJ586
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK14395-10000
 • 10000
 • 蓝盖试剂瓶
 • 1个/包
 • ¥ 1190.00
 • 5个工作日
蓝盖试剂瓶,10L GL45 PP盖,玻璃
销售价: ¥ 1190.00
订货号: LFJ587
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK20025K-00010
 • 10
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 99.00
 • 5个工作日
刻度量筒,10:0.2 ml,玻璃,白色刻度,1个/包
销售价: ¥ 99.00
订货号: LFJ588
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK20025K-00050
 • 50
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 139.00
 • 5个工作日
刻度量筒,50:1 ml,玻璃,白色刻度,1个/包
销售价: ¥ 139.00
订货号: LFJ590
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK20025K-00500
 • 500
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 339.00
 • 5个工作日
刻度量筒,500:5 ml,玻璃,白色刻度,1个/包
销售价: ¥ 339.00
订货号: LFJ593
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK25615-00125
 • 125
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 109.00
 • 5个工作日
培养三角瓶,125ml,玻璃
销售价: ¥ 109.00
订货号: LFJ596
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK25615-00500
 • 500
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 169.00
 • 5个工作日
培养三角瓶,500ml,玻璃
销售价: ¥ 169.00
订货号: LFJ598
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK25615-02000
 • 2000
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 469.00
 • 5个工作日
培养三角瓶,2000ml,玻璃
销售价: ¥ 469.00
订货号: LFJ600
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00025
 • 25
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 37.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,25ml,玻璃
销售价: ¥ 37.90
订货号: LFJ601
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00050
 • 50
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 37.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,50ml,玻璃
销售价: ¥ 37.90
订货号: LFJ602
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • Kimble
 • AK26500-00125
 • 125
 • 玻璃
 • 1个/包
 • ¥ 38.90
 • 5个工作日
三角烧瓶,125ml,玻璃
销售价: ¥ 38.90
订货号: LFJ603
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +